ÖrökségünkÖrökségünk : Történelem. Népélet. Néphagyomány.

Székelyföldi súlypontú, történeti-néprajzi tematikájú, ismeretterjesztő lap. Megjelenik negyedévente (1000 példány, 32 színes oldal) a Hargita Megyei Hagyományörzési Forrásközpont kiadásában. A Forrásközpont fenntartója: Hargita Megye Tanácsa.

ISSN 2067-7367

Célzott szakterület: társadalomtudományok általában

 • – történelem (Udvarhelyszék, Székelyföld)
 • – néprajz (Udvarhelyszék néprajza és székely néprajz általában)

Célja:

 • – ismeretterjesztés általában
 • – összegzi és népszerűsíti a tudományos kutatások eredményeit
 • – ismerteti és népszerűsíti a helyismeret szempontjából fontossággal bíró kiadványokat
 • – megszólaltatja Udvarhelyszék kulturális életének tevékeny személyiségeit, a székely néprajz és történelem jeles kutatóit
 • – ismerteti védelemre szoruló műemlékeinket
 • – hozzájárul a székely néphagyományok megőrzéséhez
 • – lehetővé teszi nagyobb tömegek számára is (tehát közérthető felvezetésben) történelmünk kiadatlan forrásaihoz való hozzáférést stb.


A folyóirat gerincét alkotó rovatok:

História
 • – helytörténet (nem kizárólag politikatörténet!)

Népi kultúra
 • – vallási néprajz, népi mesterségek, népi gyógymódok, népi hiedelmek, magánélet szokásai, közéleti szokások, szellemi néprajzi gyűjtések (anekdoták, szólások, közmondások…) stb.

Tárgyi örökségünk
 • – művészettörténeti ismertetők

Utazó elődeink
 • – útleírások (forrásközlés)

Székely fonó
 • – régi (már megjelent esetleg kézirat formájában fennmaradt), érdekes (akár tréfás) rövid írások, anekdoták

Közgyűjteményeink
 • – múzeumok, könyvtárak, tájházak bemutatása

Útikalauz
 • – székelyföldi turizmus (pl. fürdőhelyek bemutatása)

Életutak
 • – a helyismeret szempontjából jeles személyiségek rövid életrajza

Forrásközelben
 • – rövid forrásközlés elemzéssel ellátva

Lábjegyzet
 • – recenziók

Megkérdeztük
 • – interjúk Udvarhelyszék jeles személyiségeivel, a székely néprajz és történelem jeles kutatóival

Eseménynaptár
 • – ünnepek, emléknapok kronológiai sorrendben való áttekintése

Régi ízek Székelyföldről
 • – receptek


Hogy minél többet megismerhessünk örökségünkből, és jobban tudjunk vigyázni rá!
Fejlesztő: Maxweb