Forrásközelben

Mértékrendszerek

1. Jakó Zsigmond: Az erdélyi mértéktörténet kérdéseihez. Erdélyi Múzeum, 1945. 3-4. sz. 240.

2. EOE. III. 133.

3. Bíró Vencel: Erdély XVI-XVII. századi kereskedelmének történetéhez. Ódon Erdély. Művelődéstörténeti tanulmányok. Bp., 2004. Lásd: http://vmek.oszk.hu/04900/04920/html/mhodonerdely0015.html

4. EOE. VIII. 99.

5. EOE. XVIII. 90-91.

6. Székely oklevéltár. Új sorozat. Bukarest, 1983, 1985. I-II.

7. Udvarhelyszék parasztvallomásai 1820-ból. Debrecen, 2001.

8. 1875. a méterrendszer törvénybe foglalása; 1799. az ősméter (etalon) megalkotása; 1812. Napóleon megengedi a régi mértékegységek használatát; 1816. XVIII. Lajos betiltja a méterrendszer használatát; 1837. méterrendszer újra törvényesítése.

9. Nagy Károly: A magyarországi mértékek. Athenaeum. Tudományok és Szépművészetek Tára, 1839. január 17. 69–72.; Ismerettár a magyar nép számára. Nélkülözhetetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb tudományok köréből gyűjtött több ezer cikk és több száz képpel. Pest, 1862. VII. 291–299 (mérték címszó).

10. A méter mérték- és súlyrendszer. Természettudományi Közlöny, 1869. 41. Lásd még: Wagner Károly: A méter mértékről. Erdészeti Lapok, 1870. 1. sz. 19–23.; Törvényjavaslat a tizedes mérték és súlyrendszerről. Erdészeti Lapok, 1870. 2. sz. 71–83.

11. A méter rendszer. Kelet, 1874. február 23.; Az új mértékrendszer. Kelet, 1874. június-júliusi cikksorozat.; Bányai Literati Károly: A méter- és régi mértékek könnyen érthető átszámítása. Kv., 1875.; Tóth Adolf: Átváltoztatási táblája a régi és új mértéknek, súlyoknak és azok árainak. Bp., 1875.; Roller Mátyás: A métermérték a háztartásban és a kereskedésben. Táblázatok a régi mértékeknek az új mértékre való átváltoztatására. Iparosok és kereskedők, de különösen a háztartás szükségleteinek tekintetbevételével. Bp., 1875, 1876, 1890.; Az új mértékek alkalmazásáról. Magyar Polgár, 1875. május 16.; A méter-rendszerről. Vasárnapi Újság, 1875. december 26. 836-837.; Az új mérték-rendszer. Magyar Polgár, 1877. december 13.; Gergely Lajos: Új mértékek ismertetése (Tekintettel az erdélyi viszonyokra.) A nép számára. Maros-Vásárhelytt, [1875].

12. Székely Hírlap, 1875. november 13.


Zepeczaner Jenő
Fejlesztő: Maxweb