Népi kultúra

A szemerjai dohánytermesztés

1. Takács Lajos: Dohánytermesztés Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964. 10.

2. Benkő József: Közép-ajtai dohány, mellyet nemes Erdély ország gyülése alkalmatosságával Kolosvárra el-adni küld Benkő Jósef. Szeben–Kolosvár, 1792. 13-14.

3. Benkő József: i. m. 4–6.

4. EMSzT. III. 1982. 879.

5. Benkő József: i. m. 30.

6. Takács Péter (szerk.): Háromszék parasztvallomásai 1820-ból. Források Erdély Történetéhez 3. Erdély-Történeti Alapítvány, Debrecen, 2002. 90.

7. Ürögdi Nagy Ferenc: Brassótól – Kézdivásárhelyig. In: Egyed Ákos (szerk.): Az utazás divatja. Kriterion, Bukarest, 1973. 77-78.

8. Kőváry László: Erdélyország statisztikája. Kolozsvár, 1847. 117-118.

9. Sepsiszentgyörgyi Állami Levéltár, F. 14 – Sepsiszentgyörgy város tanácsának iktató jegyzőkönyvei.

10. Kozma Ferenc: A Székelyföld közgazdasági és közmívelődési állapota. Franklin, Budapest, 1879. 185.

11. A kolozsvári Kereskedelmi- és Iparkamara jelentése kerülete gazdasági, kereskedelmi, ipari és forgalmi viszonyairól az 1883, 1884 és 1885. években. Kolozsvár, 1886. 71.


Szőcsné Gazda Enikő
Fejlesztő: Maxweb