Jelzések, emlékek, vélemények

Pontosítás a csíkszentmiklósi–csíkszentmihályi rovásfelirat olvasatához

Irodalom:

1. Ráduly János: A csíkszentmiklósi–csíkszentmihályi rovásszöveg olvasatához. Romániai Magyar Szó. Új sorozat. Szabad Szombat melléklet. 1997. május 17-18. 18. sz. Lásd még: Uő: A rovásírás vonzásában. Korond, 1998. 7–9.; Uő:Titkok a rovásírásban. Székelyudvarhely, 2004. 45–48.

2. Dr. Sebestyén Gyula: A magyar rovásírás hiteles emlékei. Bp., 1915. 62–64.

3. Ráduly János: Egyes rovásbetűk feloldásáról. Népújság, XLIX. (1997. február 15) 31. sz. 4. Lásd még Uő: A rovásírás vonzásában. Korond, 1998. 64-65.

4. Sándor Klára: A Bolognai Rovásemlék. Szeged, 1991. 63.

5. Uo. 66.

6. Szabó T. Attila: Magyar történeti nyelvtan. I-II. Történeti hang- és alaktan. Bukarest, 1962. 79.

7. Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. IV. kötet. Fém–Ha. Bukarest, 1984.; VI. kötet. K–Ki. Budapest–Bukarest, 1993.; XII. kötet. Szák–Táv. Budapest–Kolozsvár, 2005.

Ráduly János
Fejlesztő: Maxweb