Lábjegyzet

Könyv Borbáth Károlyról

 

    "Maga-felejtő sorsunk halk tudója…" Borbáth Károly élete és munkásága címmel, az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület meg a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont kiadásában jelent meg Szécsi Antal könyve a vargyasi születésű, tragikus sorsú történészről. "Borbáth Károly még élete során belépett a kommunizmus korának különös legendáriumába. Élő lexikon volta, viselt dolgai, a rendszerrel szembeni csendes renitenskedése predesztinálták erre a szerepre, melyet azonban Ő sohasem játszott: ez volt a sorsa… Tragikus halála növelte a ködfelhőt körülötte…" – fogalmazott Hermann Gusztáv Mihály a borítón olvasható szövegben.

    1931. január 13-án született, az elemi osztályok után a székelykeresztúri gimnáziumban tanult, erre osztálytársa, Szabó Gyula író ekképpen emlékezett: "Életének egyik legboldogabb napja 1942. szeptember 14-én volt, amikor a székelykeresztúri gimnázium hűvös termének tehetségkutató melegében ott ült az ismeretlen, habár hozzá igen hasonló gyermektársak között…" Másik osztálytársa, Sebestyén Gyula meg ezt jegyezte fel: "Mindennapi teendői elvégzésében a pontosság példája volt. Szerény, segítőkész, kitartó, minden rábízott feladat tökéletes végrehajtója. Tréfás szóvirágai, megjegyzései élvezetessé tették társaságát. A későbbi évek során messze fölülmúlta az iskola összes tanulóinak színvonalát. Főleg a humán tárgyak érdekelték."

    Kolozsváron történelem-filozófia szakot végzett, majd Leningrádba küldték, hazatérve 1958. október 1-jétől adjunktusként kinevezték a Bolyai Tudományegyetemre, de később félreállítják, áthelyezik Nagyenyedre, a Bethlen Gábor Kollégium Dokumentációs Könyvtárba, majd Torockószentgyörgyön, később szülőfalujában tanított. Máig tisztázatlan körülmények között halt meg.

    Szécsi Antal közeli ismerősként, majd kollégaként, a Borbáthról elnevezett iskola igazgatójaként volt részese a történész vargyasi mindennapjainak, e kötetben pedig életpályáját vázolja fel, megfogalmazása szerint "Kis könyvünk szerény próbálkozás arra, hogy ennek a szellemi örökségnek a fellelhető csekély részét átörökítsük az eljövendő nemzedékek számára."

    A könyvet eddig Vargyason, Székelyudvarhelyen és Székelykeresztúron mutatták be.

P. Buzogány Árpád
Fejlesztő: Maxweb