Forrásközelben

"Felkelhető javairól vétetett fel..."

 

    A Kis-Homoród menti paraszti élet egyik írásos dokumentumát adjuk közre az alábbiakban. A hozományleltár 1884. szeptember 7-én készült Homoródkarácsonyfalván. Özvegy Kovács Józsefné, született Hermány Eszter "felkelhető javairól vétetett fel" második ura házához menetelekor.

    Hermány Eszter (szül. 1848. május 19) első férje Kovács József (1843. december 22 – 1882. szeptember 18) volt. 1869. április 19-én kötött házasságukból négy gyermek született. Domokos 1872. október 3-án, Albert 1875. augusztus 27-én, Eszter 1878. január 26-án és Rebeka 1883. január 27-én. Domokos és Albert Homoródkarácsonyfalván gazdálkodtak, Eszter 1894-ben férjhez ment Almásra, Rebeka 1889. április 29-én meghalt. A Kovács ág leszármazottai Almáson, Brassóban, Csíkszeredában, Homoródkarácsonyfalván és Kanadában élnek.

    Férje halálát követően, a harminchat éves özvegyasszony 1884. április 24-én új házasságot kötött Kilyéni József homoródkarácsonyfalvi lakossal. E házasságból születtek: Zsigmond 1887. június 5-én, József 1889. november 15-én és Mózes 1892. május 4-én.

    A leltárt betűhíven írtuk át, minden esetben megőrizve a nyelvjárási sajátságokat; a rövidítéseket feloldottuk.

 

                Leltár

    H[omoród]karátsonfalvi Hermány Eszter Kilyéni Józsefné felkelhető jovairól felvetetett 1884. szeptember 7-ik. Jelen lévén az aláírtak az ura ház[ához] menetelekor ami az saját. Eszteré.


 

Folyó számDarabb számMegnevezése azoknak,amelyekjelenleg vagynakFrt.Krj.
1.2.Egy betsi posztó szoknya és sz[ő]rkarintza5 
2.2.Egy szőtes fersing előköténnyel3 
3.2.Egy szőr fersing előköténnyel360
4.2.Egy kartony rokoja és előkötény2 
5.2.Egy kartony rokoja és előkötény2 
6.2.Egy laina rokoja és előkötény2 
7.1.Egy poszto ujas450
8.1.Egy flaner ujas3 
9.7.Kurti 5 szőr és 2 szőttes összesen8. 
10.2.Lájbi120
11.1.Nagy ruha450
12.3.Sejem ruha12 
13.8.Fej ruha640
14.1.Hoszu bunda20 
15.3.Derékaj 3 heja[l]30 
16.15.Parna 2 hajal30 
17.1.Paplan5 
18.3.Nagy ágy lepedő és egy szőr takaró8 
19.2.Fa ágy350
20.2.Kaszten és kanapé10 
21.3.Asztal4 
22.3. Egy tálas 2 láda350
23.2. Egy ládás pad egy karos pad 2 
24. 7. Székek 2 80
25. 8. Porcelán tángyér 1 60
26. 6. Táll  60
27. 4. Lábas  80
28. 1. Uborkás üveg 5 kupás 1 
29. 1. Tükör 2 
30. 16. Tángyér 2 ón benne 1 20
31. 12. Éveg kanna 1 
32. 18. 16 borivó pohár 2 fentzia 1 50
33. 1. Láditzka  70
34. 3. Gyertya tarto 1 80
35. 2. Egy réz és egy értz üst 2 
36. 4. Pálinka főző üst minden részig 4 50
37. 5. 3 lábos 2 kaszro 2 
38. 4. Kád 3 
39. 3. Cseber egy nagy 2 kitsi  80
40. 4. Hordó 3 öt vedres egy 6 kupás 2 
 41. 2. Dézsa  40
 42. 2. Szúszék egy cserefa egy deszka 3 
 43. 4. Tekenő 2 kitsi 2 nagy 1 
 44. 5. Két kötő fejsze egy balta hus és farago 2 50
 45. 3. Két szekér kötő látz egy talpalo 2 
 46. 2. Egészvágás szekér és félvágás 35 
 47. 1. Vas eke 10 
 48. 2. Ökör 250 
 49. 3. Tehén 2 bornyús, egy medü 180 
 50. 1. Ökör tulok egy éves 30 
 51. 19. Juh 16 nagy 3 bárány 64 
 52. 3. Sertés egy nagy 2 südő 34 
 53. 10. Zsák 2 50
 54. 6. Abrosz 4 50
 55. 13. Takaro ruha 7 szervét 6 házi 2 60
 56. 7. Kendező, kendő 2 10
 57. 1. Osztovata minden késégével, vetőszeggel, leinka
fékezelével le egy nyüstig
 6 
 58. 1. Gyapju fésü 1 
 59. 2. Egy téglázó és réz mozsár 3 50
 60. 16. 8 kalán 8 vila 1 40
 61. 2. Tátza  40
 62. 8. 4 plé fedő egy leveses és egy szürö 2 tátzér 1 
 63. 3. Egy len lepedő 2 db. gyapot 2 

Kelt H[omoród]karátsonfalva 1884. szeptember 7-ik.

                                                                        Szabó Ferencz
                                                                          Bálint Áron

Kovács Sándor
Fejlesztő: Maxweb