Vezércikk

Fotótáborok Udvarhelyszéken 2008-ban

Aki azt gondolná, hogy a maroktelefon, világháló, a nagy teljesítményű kamerák vagy a globális helymeghatározó rendszerek (GPS) korában már mindent tudunk, rögzítettünk, átörökítésre előkészítettünk, hát nagyon téved. Mert ugyan ki tudja, hogy a felsősófalvi Vágási Albert hasítja-e még a zsindelyt, vagy az abránfalvi templom ajtaja merre nyílik, ha még nyílik, a kecsetkisfaludi műemléktemplomnak bádog vagy zsindely van-e a tetején, vagy az etédi múzeumház omladozik-e? Nos, egy ilyen kérdésnél megáll a tudomány, és a világháló, a távközlés nagyszerű teljesítménye nem közvetítheti a keresett adatot. Miért? Mert azt le kell jegyezni, felvételt kell készíteni róla előbb…

Molnár Attila felvétele
Oklánd községi fotótábor

  Az adatok tömkelegéből pedig hogyan választjuk ki a megbízhatót? Vissza kell nyúlnunk az alapmunkákig, a forrásközlésekig nagyon sokszor. Valami hasonló adatfelvételt képzeltünk el pár éve: az udvarhelyszéki települések ezredfordulós képét fényképfelvételeken is rögzíteni kell – és 2002-ben az akkori Hargita Megyei Kulturális Központ munkatársaiként, Szőcs Endre kezdeményezésére megszerveztük az első ilyen fotótábort Székelyvarságon, Tamás Ernő polgármester hathatós együttműködésével. Következett Oroszhegy község, a Gagy mente (Szentábrahám község), majd Etéd, Homoródszentmárton, Lövéte, Homoródalmás községek.

Idén pedig Kányád és Oklánd falvaiban jártak meghívott fotósaink, Balázs Ödön fotós referens, programfelelős szakmai felügyeletével. Kányádban július 5–11 között Ádám Gyula, Veres Nándor, Vitos Hajnal (Csíkszereda), Czire Alpár (Székelykeresztúr), Flórián Csaba (Béta), Fülöp Lóránt (Agyagfalva), Hlavathy Károly (Sepsiszentgyörgy), Tóth Zsuzsanna (Hatvan, Mo.), Balázs Ödön, Magyari Hunor (Székelyudvarhely), Molnár Attila (Gyergyótekerőpatak) járták be a község településeit. Abránfalva, Ége, Homoródszentlászló, Jásfalva, Kányád, Miklósfalva, Székelydálya településképe, emberei és munkaalkalmai sorakoznak a képkockákon. Az eldugott vagy kisebb utcák, a reggeli csordahajtás, a templomozások hangulata még a terepen otthonosan mozgónak is tud újjal szolgálni. A tábort a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és Kányád község önkormányzata szervezte, támogatta az Íjász Egyesület, a Confex Jakab Kft., a Jazz-serv-com Kft.


Vitos Hajnal felvétele
Oklánd községi fotótábor

  Oklánd községben augusztus 22–30 között az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközponttal és Oklánd község önkormányzatával közösen szervezett tábort, amelynek meghívottjai Ádám Gyula, Vitos Hajnal (Csíkszereda), Balázs Ödön (Székelyudvarhely), Boldog Gusztáv (Békéscsaba, Mo.), Czire Alpár (Székelykeresztúr), Fülöp Lóránt (Agyagfalva), Hlavathy Károly (Sepsiszentgyörgy), Molnár Attila (Gyergyótekerőpatak) voltak. Oklánd, Homoródkarácsonyfalva és Homoródújfalu építészete egyszerre mutatja a székelyföldi építészeti örökség és a szászos hatás keveredését. Mindhárom település istenházai műemlékek, ám a fotóst a kövön üldögélő, kalapos kisgyerektől a kert mögül leselkedő asszonyokig minden látvány érdekelte, hiszen egy hétig részesei voltak e falvak életének, elhagyott udvarokat, poros padlásokat jártak be, figyelték az arcok rezzenéseit, szemek villanását.


Boldog Gusztáv felvétele
Oklánd községi fotótábor

  Nagy kaland egy ilyen tábor. Kötelez és elkötelez. Látni az uniós nyomort, tudni éhező öregekről, áhítattal állni meg hűvös templomok ajtajában, visszainteni a bámuló kisgyereknek, kérdezni és meghallgatni, járni a pusztuló házak között, bogáncs felverte termőföldeken, először idegenül és csodálkozva, aztán már kissé gazdásan, mert mindannyiunké, amit látni lehet – mégis talán könnyebb a holdkőzetekről információt szerezni, mint a végnapjait élő Abránfalva hangulatos évtizedeiről… Múlt és jelen szétválaszthatatlanul fonódik össze a képeken is. Mint a mindennapokban.


Czire Alpár felvétele
Oklánd községi fotótábor

A válogatott képanyagból először az illető településeken szervezünk kiállítást, ugyanakkor szándékunkban van máshol is bemutatni azt. A sokszáz felvétel felbecsülhetetlen kincset, örökséget jelent, hasznosítása sokféle lehet képeslapoktól fotóalbumig. A községeknek olyan képi ábrázolásáról van szó, melyhez hasonló sosem készült eddig, hiszen az épület- és szociofotóktól a portrékig, tárgyfotókig számtalan műfaj, téma fellelhető.

Következő évben újabb község, esetleg községek kerülnek sorra, bizakodóan tekintünk a jövőbe, akárcsak fotósaink a lencsébe: jó képeket ezután is!

P. Buzogány Árpád
Fejlesztő: Maxweb