Jelzések, emlékek, vélemények

Kászon földje, „Kászonszék”

1 A következő összeállítás Vámszer Géza: Csík vármegye településtörténete (Csíkszereda, 2000) című munkája alapján készült. Az adatokat vesd össze Szabó M. Attila: Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára. I-II. Csíkszereda, 2003., Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Kovászna, Hargita és Maros megye. Népszámlálási adatok 1850–1992 között. Csíkszereda, 1998.

Mihály Domokos
Fejlesztő: Maxweb