Népi kultúra

"A BETSÜLETES NEMES UDVARHELLYI FAZAKASOK"

1 A céh protokollumai a csíkszeredai levéltárban találhatók. Köszönöm Zepeczaner Jenőnek, hogy e jegyzőkönyvek létezésére felhívta a figyelmemet, valamint a Székely Nemzeti Múzeumnak, hogy anyagilag támogatta a jegyzőkönyvek áttanulmányozását. A Székely Nemzeti Múzeum 2007-es, valamint az év végére megjelenő 2008-as évkönyvében részletes tanulmányokat olvashatnak az udvarhelyi fazekasságról.


Szőcsné Gazda Enikő
Fejlesztő: Maxweb