História

Támlap rovásírásos emlékekhez

Irodalom

BENKŐ Elek

1972 Rovásírás az Aranyos mentén. Utunk, XXVII (1972. július 28.) 10. sz.

FERENCZI Géza

1990 A Firtos-várbeli rovásjegyekről. Hazanéző, I (1990) 2. sz. 18.

RÁDULY János

1995 Az alsószentmihályi rovásemlék új olvasata. Romániai Magyar Szó. Szabad Szombat melléklet, (1995. december 16-17.) 49. sz. D old.; Lásd még: Ráduly János: Titkok a rovásírásban. Adalékok rovásírásunk ismeretéhez. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 2004. 11–14.

1999 Erdély legkorábbi székely (magyar) rovásemléke. Hazanéző,

X. (1999) 1. sz. 14-15.; Lásd még Titkok a rovásírásban… 8–10.

2003 A Firtos-várbeli rovásjelekről. Romániai Magyar Szó. Színkép melléklet, (2003. július 12-13.) 28. sz. G old.

SZÉKELY Zoltán

1996 Árpád-kori rovásjelek a Székelyföldről (kivonat). Acta, II. kötet. 171–174.

VÁSÁRY István

1974 A magyar rovásírás. A kutatás története és helyzete. Tanulmányok az orientalisztika köréből. 159–171.

VÉKONY Gábor

1987 Későnépvándorláskori rovásfeliratok a Kárpátok-medencében. (Életünk Könyvek). Szombathely. 108–117.


Ráduly János
Fejlesztő: Maxweb