Lábjegyzet

" ... szülőföldünkön lehet és érdemes jövőt teremteni"

 

Azt mondják, az emberi tettek számokkal is leírhatók. A számmisztika játékának kedvéért alkotó emberi cselekedet végtermékeként kódoltam be az előttem fekvő könyvet:

    1–3–4–14–158–60–504–XVI.

    Háromszékről szól ez a kötet... – könyvtáros szerkesztői, jelen sorok írója és még sokan mások szeretett kishazájáról. Csak a terjedelem szabta keret mondatja szerény szerkesztőivel az ajánlásban, hogy „nem mindentudó háromszéki enciklopédia”- ként, csak jó olvasási élmény nyújtásának igényével állították össze a kiadványt. A cím (Háromszéki olvasókönyv. Sepsiszentgyörgy, 2006) jóval kevesebbet sejtett, mint a tartalomba foglalt felsorolás. Nézzük, mit is tartunk kezünkben! Olvassunk bele...!

    Egy könyv Háromszékről, négy fejezetben tizennégy szerző és szerkesztő gondozásában. Százötvennyolc oldalt felölelő, összegző jellegű tanulmány keretében barangolhatjuk be a háromszéki tájat [Kovászna megye leírása], ismerkedhetünk meg történetével [Székely történeti kistükör 1848-ig], kiemelkedő történelmi alakjával [Gábor Áron, a székely ágyúöntő], népével [(szász)sebesi, (szász)kézdi, (szász)orbói székelyek], annak korszakhatározó tettével [Háromszék önvédelmi harca 1848. november 12. – 1849. január 5. között] Kisgyörgy Zoltán, Hermann Gusztáv Mihály, Demeter Lajos szakavatott irányításával.

    Ugyancsak itt szembesülhetünk mindazon írott, szellemi és anyagi valóságában fennmaradt, kultúrában és tárházaiban (iskolákban, múzeumokban, színházakban, kiállítótermekben) tárolt, őrzött és a jelenkori valós értékekkel, melyek civilizációs jelleget kölcsönöznek ennek a tájnak [Szőcsné Gazda Enikő: Háromszék népművészete; Szőcs Imre: Háromszék művészettörténeti körképe; Nagy Zsófia Borbála: Skólák évszázadai; Kató Zoltán: A Székely Nemzeti Múzeum; Demeter Lajos: A kézdivásárhelyi Múzeum, A csernátoni Haszmann Pál Múzeum, A kézdivásárhelyi színjátszás; Czegő Csongor: A színházi élet Sepsiszentgyörgyön;Szőcs Imre: Képzőművészet Háromszéken; Váry O. Péter: Háromszék írott sajtója]. Ezen rész záróakkordjaként hadd emeljük ki Váry üzenő végmondatát: „szülőföldünkön lehet és érdemes jövőt teremteni ”.

    S ha az eddigiek nem győzték volna meg az olvasót, még mindig van esély arra, hogy hatvan, többnyire ismert és egypár ismeretlen szerző munkájából válogatott szemelvény segítségével a történelmi korok távlatából napjaink felé haladva megérthessük az állítás igazságát. Háromszéki írók és írók Háromszékről vallanak ötszáznégy oldalon át tájról,korról, fájdalomról, (ki)tartásról, szépségről, (haza)szeretetről, életről, tudományosságról (anya)földről, (hon)vágyról, (gyermek)korról, (gyermek)világról, emlékekről, emlékezetről, versről, irodalomról, művészetekről, kultúráról, a háromszéki emberről. Emlékírók, írók, költők, tudósok [Kézdivásárhelyi Matkó István, Köröspataki Bedő János, Cserei Mihály, Apor Péter, Vargyasi Dániel István, Dálnoki Veres Gerzson, Mikes Kelemen, Hermányi Dienes József, Bod Péter, Benkő József, Andrád Sámuel, Benedek Elek, Magyari Lajos, Bölöni Farkas Sándor, Mikó Imre, Kriza János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Benedek Marcell, Tamási Áron, Móricz Zsigmond, Szabó Dezső, Gyallai Domokos, Csáth Géza, Elekes György, Tamási Áron, Márai Sándor, Ignácz Rózsa, Holló Ernő, Gagyi László, Sánta Ferenc, Beke György, Bodor Ádám, Czegő Zoltán, Zágoni Attila, Magyari Lajos, Farkas Árpád, Csíki László, Vári Attila, Bogdán László, Sütő István, Markó Béla, Boér Géza, Borcsa János, Veress Gerzson, Fekete Vince, Látó Anna, Fábián Ernő, Imreh István, Veress Dániel, Egyed Ákos, Domokos Géza, Sylvester Lajos, Kónya Ádám, Gazda József, Albert Ernő, Féder Zoltán, Gazda Klára, Pozsony Ferenc, Balogh László, Bíró Béla]. Majd tizenhat táblányi kép [fotók Henning János] következik szövegkiegészítés gyanánt. S ami a számsorból kimaradt: a nyomdatechnikailag [Kisgyörgy Tamás, Tompa Ernő] is igényes kivitelezésű munka szép kötéstábláinak [borítóterv Péter Alpár] előzéklapjain egy-egy történeti térkép eligazításul. Mindez a Kiss Jenő által koordinált szerkesztőbizottság [Demeter Lajos, Hollanda Andrea, Hubbes László, Nagy Zsófia Borbála, Szőcs Imre, Cs. Benedek Csilla] odaadó munkáját dicsérve.

    A szerkesztők könyvhöz fűzött reménye beigazolódni látszik: a magunk részéről – mindenkinek nem eléggé ajánlható módon – kedvünkre való olvasmányra leltünk lapjain. Ismereteim sokszínűbbé, Háromszékhez való kötődésem mélyebbé vált általa. Köszönet érte!

    S csak úgy eltűnődöm... Ha a háromszéki magyarok idei világtalálkozója jövőben rendszeressé vál- (hat)na... akkor, netán az olvasókönyv további kötetei is sorozatba szerkesztőd(het)nének...?
 

Róth András Lajos
Fejlesztő: Maxweb