Évfordulóink

Évfordulóink. 2007. augusztus–szeptember

 

    Augusztus

    7. – 60 éve született Korondon K. Kovács András közíró, szerkesztő.

    14. – 80 éve született Bencéden Vasas Samu tanár, szerkesztő. Több önálló munkája jelent meg, főként Kalotaszeg néprajzával, népművészetével kapcsolatosan.

– 40 évvel ezelőtt hunyt el Budapesten Áprily Lajos költő, műfordító. Brassóban született 1887. november 14-én. Családi neve Jékely. Gyermekéveit Parajdon töltötte, Székelyudvarhelyen kezdte a középiskolát. Magyar–német szakos tanári képesítést szerzett, Nagyenyeden tanított. 1926-ban Kolozsvárra költözött családjával, 1928-tól szerkesztette az Erdélyi Helikont. A következő év őszén Budapestre telepedtek.

    16. – 125 éve született Pürkerecen Buna Anna tankönyvíró, műfordító. 1924–48 között az udvarhelyi Református Kollégiumban, majd tanítóképzőben tanított, románból és franciából fordított. Székelyudvarhelyen halt meg 1958. február 18-án.

    18. – 65 éve halt meg Udvarhelyen Kováts István fotóművész. Marosújváron született 1881. április 10-én, 1906-tól működött Udvarhelyen. A húszas évektől Haáz Ferenc Rezsővel járta a vidéket; Udvarhely közéletéről is számos dokumentum értékű felvételt készített. A harmincas években három országos fotóversenyen nyert aranyérmet. Megközelítőleg 40 000 felvétel van a hagyatékában.

    20. – 65 éve hunyt el Udvarhelyen Gyerkes Mihály tankönyvszerző, népművelő, szerkesztő. 1873. április 12-én született Mohán, a székelykeresztúri tanítóképzőben végzett. Az udvarhelyi állami elemi iskola igazgatója volt. A korszerű gyümölcstermesztés érdekében vidéki tanfolyamokat szervezett, megalapította a Siculia Gyümölcstermesztő és Értékesítő Szövetkezetet. Több szakkiadványa jelent meg, szaklapokat szerkesztett.

    27. – 110 évvel ezelőtt született Udvarhelyen Tomcsa Sándor író, karikaturista, az anyaváros színházának névadója. A kisváros mindennapjainak megörökítőjeként tartják számon. Karcolatai, humoreszkjei, jelenetei általában kisszerű eseményekről szólnak, karikatúráiban jó érzékkel ragadta meg a különöst, a groteszk vonásokat. A Haáz Rezső Múzeum képtárában emlékszobát rendeztek be munkáiból (ennek funkciója mára helyszűke miatt megváltozott), születése centenáriumán avatták a Művelődési Ház előtt álló bronz mellszobrát, amelyet Székely József udvarhelyi szobrász készített.

Szeptember

1. – 10 évvel ezelőtt hunyt el autóbalesetben Zenglitzky Zoltán operatőr, a budapesti Filmművészeti Főiskola rendező szakos hallgatója. 1965. május 11-én született Udvarhelyen, a helyi Orbán Balázs Fotóklub tagja, az UTV, ésőbb az ATIBETA szerkesztő-operatőre volt. Filmjeivel több nemzetközi díjat szerzett.

3. – 70 éve született Lövétén Márton Attila fizikai szakíró. A középiskolát Udvarhelyen végezte 1956-ban. Önálló kötete: A légpárna alkalmazása a fizikában (Kolozsvár, 1982).

6. – 205 éve halt meg Marosvásárhelyen kibédi Mátyus István orvosi szakíró. 1725- ben született Kibéden, a vásárhelyi református kollégiumban, majd az utrechti egyetemen tanult. 1757-től Marosvásárhelyen volt orvos, majd Küküllő megye és Marosszék főorvosa. Diaetetica az az a jó egészség megtartásának módját fundamentumosan eléadó könyv (I–II. Kv., 1762, 1766), illetve Ó és új diaetetica (I–VI. Pozsony, 1787–93) c. munkáiban Magyarországon elsőként foglalta össze az egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteket. 1765-ben nemességet kapott. Könyvtárát, nyomdáját és lakását a vásárhelyi kollégiumra hagyta. Életregényét Spielmann József írta meg Másoknak világítva címmel.

105 éve született Komollón Dávid Gyula egyházi író, szerkesztő. 1938–58 között református lelkész volt Udvarhelyen és a Római Katolikus Gimnáziumban vallásoktató. 20 évvel ezelőtt, 1987. november 14-én hunyt el Kolozsváron.

8. – 60 éve született Udvarhelyen Jodál Endre műszaki író, műfordító, szótárszerkesztő.

– 45 éve született Udvarhelyen Tamás Tímea költő, író.

10. – 55 éve született Lövétén Kasza Imre képzőművész. Kolozsváron végzett főiskolát, majd a nagyszebeni Brukenthal Múzeum muzeológusa lett. Művészeti tárgyú írásokat közölt.

13. – 155 évvel ezelőtt született Marosvásárhelyen Petelei István író örmény katolikus családban (mh. 1910. jan. 5.). Az udvarhelyi Római Katolikus Gimnáziumban érettségizett 1870-ben.

16. – 95 éve született Tarcsafalván Benczédi Sándor szobrász, unitárius kántortanító. Székelykeresztúron végezte a tanítóképzőt, 1946–49 között Korondon és Pálpatakán tanított, szobrászkodott, képzőművészeti főiskolába Budapesten járt. Kolozsváron nyitott műtermet. Terrakotta kisszobrai népi, falusi ihletettségűek. A művelődési élet kiválóságairól karikatúra-sorozatot készített. 1998. január 1-jén halt meg Kolozsváron. Következő év nyarán a korondi unitárius templomkertben kopjafát állítottak emlékére.

18. – 65 éve született Marosvásárhelyt Szőcs Kálmán költő. 1965–66-ban Parajdon tanított. Lírájának legfőbb jellemzője az elégikus hangoltság. A kommunista eszményekben való csalódottsága miatt 1973. augusztus 21-én öngyilkos lett.

19. – 265 éve halt meg Kolozsváron Baconi Incze Máté tanár, református lelkész. Nagybaconban született 1678. szeptember 24-én. Szülőfalujában, Székelyudvarhelyen és Kolozsváron tanult. 1707–1708-ban Teleki Mihály udvari papja volt, 1714-től a kolozsvári református kollégium tanára, 1720-tól pedig a város első papja. Értekezései és halotti beszédei maradtak fenn.

20. – 110 éve született Farkaslakán Tamási Áron író, a magyar irodalom jeles novellistája. Az udvarhelyi katolikus gimnáziumban tanult, erre az időre esik irodalmi próbálkozásainak kezdete. A Benedek Elek köré csoportosult népies írók társaságának tagja volt, ismert szerzőként telepedett át Magyarországra. Budapesten hunyt el 1966. május 26-án. Írásai közül legismertebb az Ábel-trilógia és az Énekes madár c. színmű.

22. – 155 éve halt meg Marosvásárhelyen Ercsei János egyházi író. 1810-ben született Somosdon. 1833–37 között a teológia tanára volt az anyaváros Református Kollégiumában.

23. – 80 éve született Udvarhelyen Balázs László nyelvész.

27. – 330 éve született Székelyudvarhelyen Balogh János jezsuita szerzetes. Tábori lelkész volt Erdélyben. Beteg katonákat ápolva halt meg 1710. augusztus 14-én Nagyszombaton. Halála évében jelent meg Opus selectis controversiis c. munkája Nagyszombaton.

P. Buzogány Árpád
Fejlesztő: Maxweb